Fictie; pas verschenen

De façades van Sint-Petersburg. Bas Lubberhuizen, 223 blz. ƒ 37,50

Vijfde deel in de stedenreeks van Het oog in't zeil bevat (geïllustreerde) essays van Nederlandse slavisten over de wisselwerking tussen Petersburg en de Russische literatuur. Bijdragen over onder meer Poesjkin, Achmatova en Brodsky. Verder een anthologie van gedichten over Petersburg, een wandeling door de stad langs de plekken van Dostojevski en een niet eerder in het Nederlands vertaalde beschouwing van Gogol.