B en W Amsterdam: minder stadsdelen

AMSTERDAM, 30 MEI. Het Amsterdamse college van B en W wil het aantal stadsdelen verminderen. Daartoe moeten de kleinste stadsdelen, Watergraafsmeer (22.399 inwoners), Rivierenbuurt (28.973) en Buitenveldert (19.824), fuseren met omringende wijken. In de toekomst moeten stadsdelen minimaal 30.000 en maximaal 90.000 inwoners tellen willen zij zelfstandig kunnen voortbestaan, aldus het college.

Met hun voorstel reageren B en W op de aanbevelingen van de commissie-Tops, die in maart haar rapport presenteerde over de toekomst van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam. Volgens deze commissie, onder leiding van de Tilburgse hoogleraar bestuurskunde Tops, hebben de stadsdelen er - mede - toe geleid dat de dienstverlening aan de burgers is verbeterd en de betrokkenheid van de burgerij bij het bestuur is vergroot. De commissie velde geen oordeel over het wenselijke aantal stadsdelen, maar gaf wel aan dat inkrimping van het huidige aantal van zestien naar veertien of twaalf zou kunnen worden overwogen.

De meerderheid van de Amsterdamse gemeenterdaad heeft zich in het recente verleden uitgesproken voor vermindering van het aantal stadsdelen. Volgens de fracties van D66, VVD, CDA en GroenLinks komt de schaalvergroting het besturen op hoofdlijnen ten goede. De hoofdstelijke PvdA is tegen een vermindering van het aantal stadsdelen. Volgende week kan de burgerij zich op een hoorzitting uitspreken over het voorstel van B en W, dat eind juni wordt behandeld.