SER: later met pensioen

DEN HAAG, 29 MEI. De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat een verhoging van de pensioenleeftijd op termijn niet uitgesloten mag worden. De eerstkomende jaren is zo'n maatregel nog niet wenselijk, gezien het lage aantal 55-plussers dat nu werkt. Maar als door de vergrijzing krapte op de arbeidsmarkt ontstaat, valt een hogere pensioenleeftijd te overwegen.

Dat staat in een ontwerp-advies van de SER (werkgevers, werknemers en kroonleden) over de nota 'Werk aan zekerheid' van het kabinet. Die nota bevat voorstellen voor de sociale zekerheid op langere termijn. Daarbij ligt de nadruk op de toekomst van AOW en aanvullende pensioenen.

Het kabinet wil de AOW-premie bevriezen op het huidige niveau en toekomstige tekorten uit de schatkist aanvullen. Daarvoor komt ruimte door verdere verlaging van financieringstekort en staatsschuld.

Bovendien heeft het kabinet onder druk van de Tweede Kamer besloten tot het opzetten van een spaarfonds voor de AOW. De SER acht extra maatregelen nodig om de oudedagsvoorziening welvaartsvast te houden. (ANP)