'Ondergronds bouwen spaart hoge kosten'

DEN HAAG, 29 MEI.Minister De Boer (VROM) vindt dat het kabinet bij beslissingen over de infrastructuur ook ondergrondse varianten een serieuze kans moet geven. Ondergrondse aanleg van wegen, rails of een buizennetwerk voor goederentransport is duur, maar levert ook besparingen op.

De Boer zei dat gisteren bij de presentatie van een studie naar ondergronds bouwen van de Technische Universiteit Delft. Het kabinet zal volgens haar de komende vijf jaar vijftig miljoen gulden uittrekken om de mogelijkheden van ondergronds ruimtegebruik te onderzoeken.

In de studie van de TU Delft staat dat ondergronds bouwen een aantal 'opbrengsten' kan opleveren. Zo komt de grond op maaiveld-niveau beschikbaar voor andere functies (bijvoorbeeld woningbouw), neemt de hinder af en is de levensduur van ondergrondse infrastructuur vaak langer dan die van bovengrondse alternatieven. De studie ziet vooral kansen voor goederenvervoer (buizentransport), afvaltransport en afvalopslag en voor de oplossing van verkeersknooppunten in stedelijke gebieden.

De Boer: “Kosten zijn een belangrijk onderdeel van de afweging bij investeringen in infrastructuur. Maar te vaak wordt nog gedacht op korte termijn in plaats van de vraag: wat besparen we ermee.” De Boer wees er wel op dat de afweging bij overheidsinvesteringen in infrastructuur vooral de taak is van haar collega Jorritsma (Verkeer en Waterstaat).

Jorritsma liet deze week in een overleg met de Tweede Kamer nog weten dat er weinig geld is voor extra 'inpassing' van infrastructuur. De komende jaren staan een groot aantal infrastructurele projecten op stapel, dat de begroting van Verkeer en Waterstaat te boven gaat.

De Boer ontkende dat er sprake is van “politieke onwil” om meer ondergronds te bouwen. Ze vindt wel dat de overheid bij de financiering van nieuwe infrastructuur vaker moet samenwerken met particuliere financiers. “We moeten af van dat verlammende besef dat het allemaal zoveel geld kost.”

Volgens De Boer is er een aantal juridische knelpunten bij ondergronds bouwen. Voor de oplossing daarvan komen er experimenten met 'driedimensionale' bestemmingsplannen. Nu is in Nederland vaak onduidelijk van wie de grond onder het maaiveld is. De Boer wil de eigendomsrechten van de ondergrond gaan regelen via de Wet op de ruimtelijke ordening.