Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Onderzoek gelast naar diplomaat G.W. de Vos

DEN HAAG, 28 MEI. Minister van Mierlo (Buitenlandse Zaken) heeft een onderzoek gelast naar de gedragingen van de Nederlandse ambassadeur in Moskou. De ambassadeur, G.W. baron de Vos van Steenwijk, verzet zich actief tegen uitbreiding van de NAVO, één van de hoekstenen van het regeringsbeleid. Zijn optreden heeft tot kritiek geleid in de Tweede Kamer.

De hoogste ambtenaar van het ministerie, secretaris-generaal drs. D.J. van den Bergh, heeft afgelopen weekeinde van Van Mierlo zijn onderzoeksopdracht gekregen nadat deze krant zaterdag over het optreden van de ambassadeur berichtte. De Vos van Steenwijk heeft onder andere in een anonieme brief aan de Adviesraad Vrede en Veiligheid en in contacten met Russen zijn bezwaren tegen de NAVO-uitbreiding kenbaar gemaakt. De fractievoorzitters van VVD en CDA, Bolkestein en De Hoop Scheffer, hebben zich met name aan dat laatste gestoord. Zij zeiden gisteren dat indien de ambassadeur doorgaat met het uitdragen van zijn eigen mening, hij moet opstappen of van zijn post moet worden verwijderd. “Een ambtenaar die niet het standpunt van de regering uitdraagt, moet uit de diplomatieke dienst”, aldus Bolkestein. Dat hijzelf het standpunt van de ambassadeur gedeeltelijk deelt - “het is ook een intelligente man” - doet volgens de VVD-voorman niet ter zake.

Het CDA heeft Van Mierlo gisteren om opheldering gevraagd. De Hoop Scheffer vindt de aanvankelijke reactie van het departement - een ambassadeur heeft recht op een persoonlijke mening - “te laconiek”. De functie van ambassadeur is er nu eenmaal een die je niet even kan afleggen om een persoonlijke mening te verkondigen, vindt de CDA-leider. “Alleen in zijn eigen huis, tegen zijn eigen familie en aan zijn minister mag hij zijn eigen mening verkondigen.”

De Moskouse ambassadeur zou volgens zijn critici een voorbeeld moeten nemen aan de toenmalige ambassadeur in Madrid, Edy Korthals Altes, die in 1986 ontslag nam omdat hij het - zoals hij publiekelijk kenbaar maakte - oneens was met voortdurende wapenwedloop.