Sony haalt meer buitenstaanders naar concernbestuur

TOKIO, 23 MEI. Het Japanse elektronicabedrijf Sony verandert de top van zijn bedrijfsstructuur in een systeem dat meer aansluit bij westerse gebruiken. Tevens wil het bedrijf expliciet meer mensen van buiten het bedrijf benoemen in de raad van bestuur.

Sony brengt deze raad van bestuur terug van de huidige 37 leden tot tien, van wie drie van buiten het bedrijf komen. De nieuwe raad zal zich specifiek richten op beleid en strategie, terwijl de verantwoordelijkheid voor het management van bedrijfsonderdelen wordt overgelaten aan een nieuw in te stellen laag van directeuren direct onder de raad. Deze nieuwe structuur “geeft een duidelijkere definiëring van de verdeling van verantwoordelijkheden”, aldus vice-voorzitter Tsunao Hashimoto vandaag.

Sony-woordvoerder Aldo Liguori noemt de nieuwe structuur een doorvoering van een “in Amerika al langer gebruikelijk model” bij Sony. Het grote probleem van de oude raad was dat de omvang “te groot was om nog enig idee te hebben van wat er werkelijk gebeurt”. De omvang maakte het alleen al een probleem om iedereen bij elkaar te krijgen en bijeenkomsten waren daardoor vooral ceremonieel “zoals bij de meeste Japanse bedrijven”, aldus Liguori.

De nieuw te benoemen directeuren die de dagelijkse verantwoordelijkheid krijgen over bedrijfsonderdelen zullen worden gekozen op basis van getoonde kwaliteiten “ongeacht leeftijd of nationaliteit”.

Sony houdt zich al enige tijd niet meer aan het senioriteitssysteem waarbij personeel uitsluitend op basis van leeftijd werd gepromoveerd. Deze ontwikkeling doet zich bij meer Japanse bedrijven voor. Sony had eerder drie buitenlandse leden in de raad van bestuur en dit vermindert nu tot één. Het is niet expliciet de bedoeling dit aantal te vergroten, want ook hier is de keuze “inderdaad ongeacht nationaliteit”, aldus Liguori. De veranderingen bij Sony worden op 27 juni voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering.