Ramsj

Golo Mann: The History of Germany since 1789. Paperback, Pimlico 1996, van ƒ 46,65 voor ƒ 19,90. De Boekenmarkt Den Haag.

Vertaling van een bekende studie over de Duitse geschiedenis van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Golo Mann (1909-1994), de zoon van Thomas Mann, voltooide dit boek in 1957. Inmiddels is er natuurlijk een vracht literatuur bijgekomen, maar dat doet niets aan af aan Manns goede inzicht in de Duitse geschiedenis, zo heet het in de inleiding. Beknopte bibliografie.