Promotieteams de straat op voor nieuw DAF-personeel

Vrachtwagenfabrikant DAF werft tijdelijk personeel, onder meer in België. De Industriebond FNV vogt de ontwikkeling kritisch: “DAF wil het maximale uit externe flexibiliteit halen.”

TURNHOUT, 23 MEI. Bemiddelaar E. Jansen van het uitzendbureau Adecco in het Belgische Turnhout windt er geen doekjes om. De potentiële nieuwe Belgische werknemer van vrachtwagenfabriek DAF in Eindhoven krijgt door een verschil in berekening van sociale lasten en inkomstenbelasting minder geld in de hand dan zijn Nederlandse collega. Dat kan tot 100 gulden per maand oplopen. Verder komt hij te werken in een bedrijf dat hoge eisen stelt aan zijn werknemers. “Want de klanten moeten voor honderd procent tevreden zijn.” En hoewel het motto van het uitzendbureau luidt dat “Adecco meer voor u doet dan u verwacht”, komt de lat van het uitzendbureau voor een van de gegadigden kennelijk zo hoog te liggen dat hij bromt er geen zin meer in te hebben. Hij verlaat mokkend het pand.

DAF in Eindhoven zoekt tweehonderd nieuwe medewerkers op tijdelijke basis. Die zijn nodig omdat het aantal geproduceerde vrachtwagens geleidelijk wordt opgevoerd, van 65 per dag nu naar 80, mogelijk 85 stuks. “We zijn uiterst behoedzaam in het uitbreiden van het vaste personeel”, zegt een woordvoerder van de Eindhovense firma.

Drie uitzendbureaus, waaronder Adecco, zoeken het benodigde personeel in een straal van 60 kilometer rondom Eindhoven. In honderd vacatures is inmiddels voorzien. De overige honderd zullen naar verwachting hoofdzakelijk uit het Belgische buurgebied komen, omdat de arbeidsmarkt er iets minder gespannen is dan in de streek rond Eindhoven. Niets nieuws onder de zon, want DAF heeft al bijna vierhonderd Belgen in vaste dienst en, aldus de woordvoerder. “We leven toch steeds meer in het ene Europa, of niet soms?”

De vakbeweging volgt deze ontwikkeling kritisch. Vakbondsbestuurder A. Anthonis van de Industriebond FNV meent dat de gekwalificeerde arbeiders die DAF zoekt zich wel twee keer bedenken voordat ze een tijdelijke baan bij de onderneming aannemen. “DAF wil het maximale uit externe flexibiliteit halen. Een paar maanden geleden nog konden driehonderd tijdelijke contracten niet worden verlengd, nu moet men er weer tweehonderd tijdelijke krachten bij hebben. Als DAF de mensen breder schoolt, zodat ze ook op andere plekken inzetbaar zijn, voorkom het dat bij een tijdelijke daling van de produktie leegloop ontstaat.”

De DAF-woordvoerder is verbaasd over deze kritiek: “Begin deze maand hebben we de vakbeweging nog ons plan voorgelegd met 28 projecten die een positieve uitwerking hebben op de werkgelegenheid en waarmee een bedrag is gemoeid van 11,9 miljoen gulden. Om dan te zeggen dat we ons niet inspannen gaat mij te ver.” Hij wijst erop dat bij de start van het nieuwe DAF het built-to-order- principe wijd, dat vorming van een dure voorraad vrachtwagens moet voorkomen, wijd en zijd is uitgedragen. “Voor 65 vrachtauto's hebben we vast personeel. Komen we daarboven, dan moeten we nieuwe mensen zien te vinden. Een aangezien we uit de eigen opleiding onvoldoende mensen eigen mensen kunnen halen moeten we ons op de externe arbeidsmarkt begeven.”

En zo treden er op braderieën en kermissen promotieteams met aantrekkelijke dames op met strooibiljetten, staat er zaterdag op de markt in Eindhoven een wervingskraampje en zijn medewerkers van Adecco in Belgische plaatsen als Lommel, Geel, Oost-Malle en Turnhout, waar het Eindhovense bedrijf van oudsher al medewerkers haalt, sinds drie weken bezig met werving tijdens spreekuren. Aangeboden worden functies als auto-monteur, all-round metaalbewerker, lakspuiter, lasser en vorktruckchauffeur. Na een half jaar in tijdelijk dienstverband wordt bekeken of ze in aanmerking komen voor een contract van een of twee jaar. “Daarna kan het overgaan voor onbepaalde tijd”, houdt Jansen de gegadigden in Turnhout voor, “maar dat is koffiedikkijken.”

De 44-jarige vader van vijf kinderen, die tot de reorganisatie in 1993 werknemer was van DAF in het Belgische Westerlo, probeert het nu opnieuw. “Ik heb er altijd met veel plezier gewerkt.” Voor Jansen behoort deze man tot de kandidaten die hij bij DAF zal voordragen. Vervolgens krijgt hij net als alle gegadigden een instantfototoestelletje en een beker DAF-vruchtensap met het opschrift Intercooler. “Daarmee kunt u uw energie de rest van de dag weer op peil brengen”, aldus Jansen.