Vertrouwen in Kabila; Steun Z-Afrika bij wederopbouw Congo

KINSHASA/KAAPSTAD, 22 MEI. De regering van Zuid-Afrika heeft gisteren met grote nadruk haar vertrouwen uitgesproken in de nieuwe leider van Congo, president Lauerent-Désiré Kabila, en volledige steun toegezegd bij de wederopbouw van het land.

Vice-president Thabo Mbeki, die de afgelopen maanden samen met president Nelson Mandela een belangrijke bemiddelende rol heeft gespeeld bij de afloop van de burgeroorlog in het voormalige Zaïre, zei gisteren in het parlement in Kaapstad dat Zuid-Afrika Congo met raad en daad zal blijven bijstaan om de toekomst van het land veilig te stellen. Mbeki zei ook dat Kabila hem heeft verteld een volstrekt bankroet land over te nemen, met een ongeorganiseerd bestuursapparaat, een lege staatskas, een lamgeslagen bedrijfsleven en een corruptie van een epidemische omvang.

Op een bijeenkomst met zakenlieden in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, noemde president Mandela zijn nieuwe ambtgenoot Kabila “een uitmuntende persoonlijkheid, toegewijd aan de vrede”. Mandela haalde uit naar niet met name genoemde Westerse landen die Congo lessen in democratie willen bijbrengen. “Wat heel erg vreemd is, dat sommige Westerse landen die de afgelopen decennia de meest wrede dictators hebben ondersteund, het nu als hun taak zien om Kabila democratische beginselen bij te brengen, een dag nadat hij de macht heeft overgenomen”.

Kabila zelf is intussen nog druk doende met het samenstellen van een regeringsploeg. De bespreking daarover verlopen uiterst moeizaam; ook gisteravond wachtten de inwoners van Kinshasha nog tevergeefs op de aankondiging door de Alliantie van democratische krachten voor de bevrijding van Congo (ADFL) van een nieuw kabinet. Heikel punt van onderhandelingen betreft de positie van ex-premier Étienne Tshisekedi, leider van de door Mobutu getolereerde oppositie.

De Zuidafrikaanse vice-premier Mbeki zei gisteren dat Kabila “binnen enkele dagen” een overgangsregering zal bekendmaken. Die moet volgens hem “een zo breed mogelijke politieke basis” hebben, zodat niet de situatie ontstaat dat de alliantie (van Kabila) de enige partij is die betrokken is bij het wederopbouwproces van Congo. Mbeki zei ook dat Kabila een tijdschema zal aankondigen voor het houden verkiezingen. Maar, zo waarschuwde hij, het organiseren van dergelijke verkiezingen zal meer tijd in beslag nemen dan sommigen denken. (AFP, Reuter)