Jospin matigt ideeën over privatisering

PARIJS, 21 MEI. Lionel Jospin, leider van Frankrijks grootste oppositiepartij, de Parti Socialiste, matigt zijn standpunt over privatisering en andere onderdelen van zijn economisch programma. In de laatste week vóór de eerste ronde van de algemene verkiezingen wil hij hiermee de geloofwaardigheid van een eventuele linkse regering vergroten.

De socialisten stonden de laatste weken steeds meer bloot aan kritiek op de geloofwaardigheid van hun voorstellen op sociaal-economisch gebied. Zowel onafhankelijke waarnemers als premier Juppé en andere leden van de centrum-rechtse coalitie schoten gaten in het PS-programma. Bovendien begonnen prominente socialisten elkaar tegen te spreken. In vier vandaag verschenen vraaggesprekken poogt Jospin lijn te brengen in zijn alternatief.

De meest opvallende tegenstrijdigheden zaten in het beleid ten aanzien van staatsbedrijven. Beducht voor de felle weerstand bij de vakbeweging tegen privatiseringen beloofde de PS, in overeenstemming met de communisten die nodig zijn voor een eventuele linkse coalitie, dat de voorgenomen verkoop van het staatsbelang in grote ondernemingen als France Télécom, Air France en Thomson zou worden stopgezet.

Nu grijpt Jospin terug naar het ni-ni-standpunt waarmee Mitterrand negen jaar geleden hetzelfde dilemma oploste: noch privatiseren, noch nationaliseren. Bovendien belooft Jospin raadpleging van het France Télécom-personeel; mocht dat niet meer tegen zijn, dan valt privatiseren toch te overwegen. Verder verdedigt de PS-leider zijn ambitie 700.000 banen te scheppen, mede door arbeidstijdverkorting van 39 naar 35 uur zonder loonverlies na te streven. Dat moet dan wel in overleg gebeuren, na een nationale salaris-conferentie.