Bolkestein zet kabinet onder druk over 'Europa'

DEN HAAG, 21 MEI. De VVD-fractie zal het Verdrag van Amsterdam over de hervorming van de Europese Unie, dat midden juni moet worden afgerond, “buitengewoon kritisch beoordelen” indien het onvoldoende tegemoetkomt aan Nederlandse belangen. Met deze waarschuwing heeft de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Bolkestein, het Nederlandse EU-voorzitterschap extra onder druk gezet.

Bolkestein sprak zijn waarschuwing gisteravond uit in het tv-programma Nova en liep daarmee vooruit op een debat in de Tweede Kamer vandaag over de EU-hervorming. Het Verdrag van Amsterdam moet, aldus Bolkestein, aan drie eisen voldoen: 1) Nederland mag in de EU op het terrein van het buitenlands en veiligheidsbeleid geen afstand doen van zijn vetorecht; 2) het moet vasthouden aan één Nederlands lid van de Europese Commissie (zoals ook de regering en de Tweede Kamer wensen) en streven naar verkleining van de Commissie van 20 tot 15 leden; en 3) de EU-besluitvorming moet verbeteren, het Nederlandse stemgewicht in de Europese ministerraad mag niet worden beperkt en op de terreinen waar vaker met meerderheidsbesluiten wordt gewerkt dienen grotere controlerechten toe te vallen aan het Europese Parlement of nationale parlementen.

In Den Haag overlegden gisteren de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU over de herziening van 'Maastricht'. De Britse minister, Robin Cook, sprak zich uit voor de benoeming van een speciale functionaris voor het buitenlandse beleid van de EU. Eerder al had Frankrijk zich uitgesproken voor de benoeming van een 'secretaris-generaal van de Europese Unie' die de EU naar buiten toe zou moeten vertegenwoordigen. Nederland heeft zich tot nu toe verzet tegen een te zwaar politiek gewicht van een speciale EU-functionaris voor de buitenlandse politiek. In een vraaggesprek met de Frankfurter Allgemeine Zeitung zegt Cook vandaag dat de Britse Labour-regering “wil bijdragen tot een compromis” op de top van Amsterdam. “Wij gaan niet, zoals de vorige Conservatieve regering, naar Amsterdam om overeenstemming onmogelijk te maken”