Ritzen verwijt USZO chaos bij wachtgeld

DEN HAAG, 20 MEI. Minister Ritzen (Onderwijs) dreigt het contract op te zeggen met de USZO, de organisatie die onder meer de wachtgelden van het onderwijspersoneel uitkeert. Dit heeft hij zaterdag voor de televisie verklaard. Ritzen verwijt haar de problemen bij de uitkering van het wachtgeld.

Zowel de USZO als het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat voor die organisatie verantwoordelijk is, houden Ritzen echter aan het contract dat hem tot 2001 aan de USZO bindt.

De Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs (USZO) kampt sinds de oprichting op 1 januari 1996 met problemen bij het verstrekken van uitkeringen. De problemen worden onder meer veroorzaakt door een gebrekkige automatisering. De moeilijkheden stammen nog uit de tijd voor de oprichting van de USZO toen het ministerie van Onderwijs en dat van Binnenlandse Zaken zelf de uitkeringen verzorgden. Bovendien heeft de USZO naar eigen zeggen moeite om de “telkens wijzigende wachtgeld-wetgeving” van Ritzen bij te benen.

Ritzen verklaart naar aanleiding van een recent rapport over de USZO-afdeling in Groningen, die de wachtgelden voot het onderwijspersoneel verzorgt, “geen andere keus” te hebben dan het contract te beëindigen. Met de overeenkomst zijn driehonderd arbeidsplaatsen en een bedrag van één miljard gulden gemoeid.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kan Ritzen evenwel niet onder het contract uit. Een woordvoerder zegt dat Ritzen met zijn aankondiging de ambtelijke top van Binnenlandse Zaken heeft verrast. “Uit verschillende rapportages bleken juist aanknopingspunten voor verbetering na eerdere problemen bij de USZO”, zo verklaart hij.

Directie en medewerkers van de USZO reageerden “geschokt, verbaasd en verbolgen” op de mededeling van de bewindsman die hij zaterdag in het tv-programma Nova deed. Drie dagen eerder had Ritzen volgens de USZO nog te kennen gegeven vertrouwen te hebben in de oplossing van de problemen.

Ritzens woordvoerder verklaart dat dit vertrouwen is beschaamd en dat het de minister is gebleken dat eerdere toezeggingen tot verbetering niet zijn nagekomen. Ritzen zei in Nova op zoek te gaan naar een andere uitvoeringsorganisatie.

De algemene onderwijsbond van de FNV betwijfelt of een andere uitvoeringsorganisatie de uitvoering voor de 350.000 mensen in het onderwijs kan overnemen. De CNV-onderwijsbond en de Abva/Kabo menen dat Ritzen met de dreiging het contract op te zeggen de aandacht wil afleiden van zijn eigen falende wachtgeldbeleid.