Aids-therapie

In het artikel van Marcel aan de Burgh over aids-therapie (10 mei) wordt de suggestie gewekt dat op dit moment in Nederland 4.288 mensen leven met de ziekte aids.

Echter, de gepubliceerde cijfers zijn de totaal geregistreerde mensen met aids op een bepaald moment. Door de wijze waarop overledenen in Nederland worden geregistreerd, worden bij voorbeeld de mensen die aan aids zijn overleden niet op deze cijfers in mindering gebracht. Het aantal mensen dat op dit moment aids heeft is dus een stuk minder.

De cijfers worden niet geïnventariseerd door het Aids Fonds zoals in het artikel vermeld, maar door de Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid voor wat betreft Nederland en voor de wereldcijfers door de WHO in Parijs. Ze worden wel door onder andere de Stichting Aids Fonds gepubliceerd.

Wat er de oorzaak van is dat het aantal aids-patiënten de laatste jaren daalt, is nog niet wetenschappelijk onderzocht. Vroege interventie (eerder starten met medicijnen) kan een oorzaak zijn. Zodoende houden mensen langer de status seropositief in plaats van de status aids. Voor hen die aan de medicijnen beginnen heeft dit veel invloed op hun levenswijze, maar het is goed te vernemen dat door de nieuwe combinatie-therapie hun weerstand toeneemt en het leven rooskleuriger wordt. Er mag nu niet de indruk worden gewekt dat we met deze betrekkelijk jonge ziekte (15 jaar) er zijn. Er moet nog veel gebeuren en gelukkig gebeurt er ook veel. Een ding blijft geboden, veilig vrijen zal voor een ieder met wisselende seksuele contacten een must zijn. Wat dat betreft werpt het Nederlandse preventiebeleid (in casu spuitomruil in het drugsbeleid) zijn vruchten af.