Ramsj

Keith Middlemas: Orchestrating Europe. Gebonden, Fontana 1995, van ƒ 88,- voor ƒ 27,50. De Boekenmarkt Den Haag.

Grondige studie - gebaseerd onder meer op maar liefst 400 interviews - naar de informele netwerken die, op alle niveaus, in de Europese Unie actief zijn. Oftewel: hoe politici, ambtenaren en vertegenwoordigers van banken en bedrijven verwikkeld zijn in een 'never-ending game' om macht en invloed. Het boek begint in 1945, om 700 pagina's verder te eindigen bij een pleidooi van EU-voorzitter Jacques Santer (januari 1995) om de papieren 'pillars of Maastricht' zo snel mogelijk vaste grond onder de voeten te geven. Uitvoerige index.