Geen publicatie van brieven technolease

DEN HAAG, 16 MEI. Minister Zalm (Financiën) blijft weigeren brieven openbaar te maken waaruit zou blijken dat alle betrokken bewindslieden in 1993 zijn overeengekomen dat technolease alleen aan Philips zou worden gegund.

De minister heeft dat gisteren laten weten aan een werkgroep uit de Tweede Kamer die onderzoekt of staatssecretaris Van Amelsvoort (Financiën) het parlement in 1993 correct heeft ingelicht over de Philips-technolease.

De werkgroep, die volgende week dinsdag Van Amelsvoort en oud-minister Andriessen (Economische Zaken) hoort, had ten behoeve van de verhoren om openbaarmaking van “relevante passages” uit de brieven gevraagd nadat Zalm eerder publicatie van de volledige brieven weigerde.

Zalm wil echter ook de relevante passages niet prijsgeven omdat het gaat om “persoonlijke onderlinge, schriftelijke gedachtewisseling tussen bewindslieden”.

In de brieven, 13 juli 1993 geschreven door Van Amelsvoort en gericht aan de toenmalige ministers Lubbers (Algemene Zaken), Kok (Financiën) en Andriessen, wijst Van Amelsvoort er op dat “alle betrokkenen (...) overeenstemming” hadden bereikt over “het 'eens maar nooit weer”'.

Aan Lubbers en Andriessen schreef hij bovendien dat hij ervan uitging “dat de minister van Economische Zaken Rabo zal uitnodigen te verklaren dat zij niet opnieuw met deze constructie of varianten ervan zal komen en dat hij zelf dergelijke voorstellen - ook van anderen dan Rabo - in de toekomst niet zal entameren/steunen.”