De telefoonkaartverzamelaar

De twee hoogleraren die zich toeleggen op de verzameling van misdrukken van telefoonkaarten zijn even a-typisch als de jurist bij de Raad van State die 's lands eerste verzamelaarsclub oprichtte. In het algemeen namelijk is de Nederlandse verzamelaar van telefoonkaarten lager opgeleid, waarbij het lager en middelbaar beroepsonderwijs oververtegenwoordigd zijn, evenals Mavo en Mulo.

Onderzoek dat PTT Telecom liet verrichten naar het profiel van de telefoonkaartverzamelaars wijst uit dat ze van middelbare leeftijd zijn, merendeels tussen de 35 en 55 jaar oud. Hun huishoudens bestaan uit drie of meer personen. De telefoonkaartverzamelaar heeft een fulltime baan, is veelal in loondienst en is vaker dan gemiddeld werkzaam bij de overheid. Een derde van hen heeft een middenkaderfunctie, 40 procent een lagere. Zijn verzameling bewaart hij veelal in zijn huurwoning. Die dient in ruim 20 procent van de gevallen ook als onderkomen voor een hond, bij een kwart voor een kat en bij 40 procent voor een ander huisdier. Het stemgedrag van de telefoonkaartverzamelaar is relatief progressief. Bovengemiddeld scoren GroenLinks (index 125), D66 (115) en PvdA (110). Van godsdienst of kerk moet hij weinig weten. De dagbladen Trouw en het Reformatorisch Dagblad zijn dan ook ondervertegenwoordigd, evenals NRC Handelsblad.

Boeken lezen is relatief populair bij de telefoonkaartverzamelaar. Ruim 40 procent koopt althans vijf of meer boeken per jaar. In de smaak vallen vooral hobbyboeken, stripverhalen, woordenboeken, atlassen en science fiction. Gewilde dagbladen zijn het Algemeen Dagblad, De Telegraaf en het Financieele Dagblad, aldus marktonderzoeker Omnidata.

Het inkomen van de telefoonkaartverzamelaar is modaal tot tweemaal modaal. Hij heeft een hoog bestedingsgedrag, maar let op de kleintjes: de supermarkt met de lage prijs heeft zijn voorkeur. Ook koopt hij veel per post. Uiteraard doet de telefoonkaartverzamelaar ook mee aan alle zegelspaaracties.

BEURS

Internationale Telefoonkaart Manifestatie (ITM), 18 en 19 mei Nederlands Congresgebouw Den Haag. Entree ƒ 7,50. Inl 0182-538166

ADRESSEN

Nederlandse Telefoonkaarten Club (NTC). Inl 0183-627306

Algemene Telefoonkaarten Club (ATC). Inl 0527-252866

Nederlandse Vereniging van Telefoonkaart Handelaren (NVTH). Inl 020-6209490

Telefoonkaarten Verzamelservice: 06-0993360

PTT Museum, Zeestraat 82, Den Haag, 070-3307500