Meer schadevergoedingen justitie

DEN HAAG, 14 MEI. De overheid heeft vorig jaar 14,6 miljoen gulden betaald aan mensen die in aanraking kwamen met justitie, maar uiteindelijk vrijuit gingen. Dat is ruim drie miljoen gulden meer dan in 1995. Dit blijkt uit cijfers van het departement van Justitie.

Bijna 4,5 miljoen gulden betrof een vergoeding voor de tijd die mensen ten onrechte in de cel doorbrachten. Ten opzichte van 1995 is dat bijna een verdubbeling. Daarnaast keerde de overheid ruim acht miljoen gulden uit als vergoeding van proceskosten en rechtsbijstand.

Justitie betaalde een bedrag van twee miljoen gulden aan mensen die via een civielrechtelijke procedure een eis tot schadevergoeding indienden op grond van onrechtmatig strafvorderlijk optreden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om schade die politieambtenaren aanrichten bij huiszoekingen of bij het openbreken met een stormram van een deur in een verkeerd huis, aldus een woordvoerder van minister Sorgdrager. In 1996 ging het in totaal om 289 van dit soort verzoeken waarvan de overheid ongeveer de helft honoreerde.

De Amsterdamse advocaat P. Bakker Schut meent dat het openbaar ministerie de laatste jaren uit 'scoringsdrift' steeds slordiger en arroganter is gaan werken. Dat zou volgens hem een oorzaak kunnen zijn dat de bedragen aan schadeclaims stijgen, zo schreef hij onlangs in een artikel in het Nederlands Juristenblad.

Het ministerie van Justitie kan vooralsnog geen verklaring geven voor het gestegen bedrag.