Ritzen blijft weg bij overleg studenten

ROTTERDAM, 13 MEI. Minister Ritzen (Onderwijs) heeft vanmorgen verstek laten gaan in het geplande, regulier overleg met de studentenorganisaties LSVb en ISO. In deze 'Studentenkamer' overleggen de minister en de studenten van tijd tot tijd over tal van onderwerpen. Voor vanmorgen wilden de studenten alsnog twee punten aan de agenda toegevoegd zien: de beleidsnotitie over de loting bij studies met een numerus fixus, en de ontwikkelingen rond de OV-jaarkaart.

Volgens Christel Grimbergen, voorzitter van de LSVb, durft de minister niet met de studenten over deze onderwerpen te spreken, en Maarten Stienen, voorzitter van het ISO, voelt zich door de minister geschoffeerd, omdat deze niet is komen opdagen.

Een woordvoerder van de minister wijst erop dat het niet past om “in het licht van de schijnwerpers van de actualiteit” op het laatste moment punten aan een agenda te willen toevoegen. “Dat is geen ordentelijke manier van met elkaar omgaan”, aldus de woordvoerder. Bovendien bevinden de onderhandelingen met de openbaar-vervoerbedrijven over de OV-studentenkaart zich in een beslissend stadium, en dan is het niet verstandig om daarover in het openbaar van gedachten te wisselen. Over de loting wil de minister op korte termijn overleggen met de Kamer, en de studenten krijgen nog mogelijkheden genoeg hun visie te geven, aldus de woordvoerder.