Fonds van musea voor volkenkunde

ZOETERMEER, 13 MEI. De acht Nederlandse musea voor volkenkunde richten een gemeenschappelijk aankoopfonds op dat vanaf 1998 met in totaal drie ton per jaar van start gaat. Daarvan komt 125.000 gulden van de musea en 175.000 gulden van het ministerie van OCW (cultuur).

Door gezamenlijk te opereren kan de kwaliteit van de aankopen worden verhoogd, terwijl overlappingen kunnen worden vermeden. Dat past in het al in 1990 geïntroduceerde streven om uit te gaan van de zogenoemde Collectie Nederland. In die visie gaan de musea uit van alles wat al in openbare collecties is ondergebracht om meer van hetzelfde te vermijden. (ANP)