Dreiging Duitse bouwstaking blijft

FRANKFURT, 13 MEI. Met grote meerderheid van stemmen heeft de CAO-commissie van de Duitse bouwvakbond, IG Bau, gisteren een compromisvoorstel van de hand gewezen. De bond kwam tegelijkertijd zelf met een nieuw voorstel om de onderhandelingen over een nieuwe CAO, die betrekking zal hebben op 1,3 miljoen werknemers, voort te kunnen zetten.

Grootste knelpunt in het compromis dat tot stand was gekomen met behulp van de bemiddelaar Heiner Geissler, vormde de korting op het loon bij ziekte in de eerste drie weken tot 80 procent waarna vanaf de vierde week weer 100 procent wordt uitbetaald. Als de werkgevers vasthouden aan korting op het ziekengeld, volgen desnoods stakingen, zo waarschuwde de vakbondsleider. Eerder is met de werkgevers afgesproken “de vrede te bewaren” tot volgende week woensdag. Ook in het voorstel dat de bond gisteren op tafel legde, blijft dit punt onbespreekbaar. Wel staat daarin de bereidheid mee te werken aan kostenbesparingen op andere terreinen. De werkgevers hebben met onbegrip gereageerd op de afwijzing van de vakbond. De twee werkgeversorganisaties wijzen in een gezamelijke verklaring erop dat een zieke werknemer ook in de eerste drie weken zijn loon volledig doorbetaald kan krijgen, indien hij daarvoor per week één vakantiedag inlevert. Vandaag en morgen vellen de werkgevers hun oordeel over het compomisvoorstel van de bemiddelaar. Naar verwachting zullen zij akkoord gaan met het stuk. Een pluspunt voor de bedrijven is vooral de invoering van nieuwe lage-loongroepen voor langdurig werkloze bouwvakkers. Volgens de werkgevers betekent dit “een doorbraak.” (DPA)