THE ECONOMIST

Met het oog op de aandeelhoudersvergaderingen, later deze week staat The Economist stil bij de 'ethisch zakendoen-politiek' van Shell. Tijdens de bijeenkomsten van aandeelhouders in Londen en Den Haag komt een resolutie aan de orde waarin de oliemultinational wordt opgeroepen zich meer te bekommeren om milieu en mensenrechten.

Die roep is niet nieuw, constateert het blad, maar wel nieuw is de reactie van Shell. Want de Shell-top is weliswaar tegen de resolutie die vraagt om concrete maatregelen, maar ontkent de gedachtengang die erachter zit niet. Dat kan volgens het blad geschreven worden op het conto van president-directeur Herkströter van Shell die bezig is met een cultuurverandering binnen het bedrijf. De nieuwe gedragscode is daarvan een voorbeeld. Herkströter zal nog een lange weg te gaan hebben lokale managers ervan te overtuigen dat “being good in business is good business”.