DIE ZEIT

In veel weekbladen echoot de enorme overwinning nog na die Labour boekte bij de Britse verkiezingen. In Die Zeit plaatst Christoph Bertram Blairs zege in een optimistisch Europees perspectief. Niet dat “het kanaal” in de hoofden van de Britten snel zal verdwijnen, maar “de atmosfeer” is volgens hem aanzienlijk verbeterd.

Voorwaarde voor daadwerkelijke deelname van Groot-Brittannië aan de bouw van het Europese Huis is, dat het land de gemeenschappelijkheid met het continent in zijn politieke bestel gaat ervaren. De paar zeemijlen zout water tussen Calais en Dover hebben Groot-Brittannië eeuwenlang niet alleen behoed voor de oorlogen op het continent, maar ook voor continentale invloeden. Maar uitgerekend op dit punt biedt de zege van Labour volgens Bertram aanknopingspunten voor een hoopvolle ommekeer, want de kiezers op Labour (en op de Liberaal Democraten) hebben ingestemd met een op het continent georiënteerde herziening van het Britse kiesstelsel. Wordt die belofte ingelost, dan vertaalt zich dat in pure winst voor Europa, meent Bertram.