Vrije dagen

De afgelopen weken, rond Koninginnedag en Hemelvaartsdag, hebben ruim twee miljoen Nederlanders vrij genomen en zijn met vakantie gegaan. Per jaar hebben Nederlandse werknemers gemiddeld recht op ruim vijf weken vakantie.

In de Westerse landen ligt het gemiddeld aantal vakantiedagen niet beneden de twintig. De Verenigde Staten zijn een uitzondering met twaalf vakantiedagen per jaar. Finse werknemers hebben de meeste vakantiedagen, per jaar gemiddeld 38 dagen.

Het wettelijk minimumaantal vakantiedagen in Nederland bedraagt twintig. De meeste CAO's gaan uit van 25 vakantiedagen. Werknemers in het onderwijs hebben met gemiddeld 60 dagen vakantie (inlusief ATV-dagen) per jaar het meest vrij. Per leeftijd verschilt het aantal vakantiedagen. Zo hebben werknemers in de bouw, die jonger zijn dan 18 en ouder dan 55, recht op vijf meer vakantiedagen dan de 25 dagen die normaal gelden voor deze sector.Werknemers hebben de mogelijkheid om vakantiedagen boven het wettelijke minimumaantal van twintig om te zetten in geld of op te sparen, gedurende maximaal vijf jaar.