Geloven

Kees Versteegh beschrijft in 'Geloven' (NRC Handelsblad 3 mei) het boek van H.M. Kuitert: 'Aan God doen'. De gereformeerde theoloog somt in dat boek, vier bestaansproblemen op: doodgaan, lijden, onzekerheid, schuld en misschien ook de mens zelf - 'geneigd tot alle kwaad'.

En passant laat hij weten het met bijvoorbeeld Cliteur en Kousbroek niet eens te zijn, hij levert kritiek en zegt dat ongelovigen het niet kunnen laten zich met God te bemoeien. Ik denk dat God zich met de mens bemoeit om hem gelukkiger te maken, zonder dat nu probelmen te noemen.

Een foutje maakt Kuitert wanneer hij meent dat in Turkije de kerk geheel en al verdwenen is. De Paus, om hem eveneens te noemen, heeft in 1979 Turkije bezocht. Hij schrijft daarover in zijn apostolische brief: 'Tertio millenio adveniente': over de voorbereiding op de viering van het Jubileumjaar 2000.

Zelf bezocht ik Istanbul vorig jaar en op uitnodiging van de Heilige Stoel heb ik in de Heilige Geest-kerk verschillende keren de Eucharistie mogen vieren. De kerken (ook de Anthoniuskerk) staan enigszins uit de rooilijn en er staan woonhuizen voor wat de vindplaatsen wel bemoeilijkt.

De beroemdste kerk daar, de 'Hagia Sofia' is mede door Paus Paulus VI gerestaureerd en nu als museum voor iedereen toegankelijk.