Bulgarije krijgt kredieten voor graanaankopen

WASHINGTON, 10 MEI. Bulgarije kan binnenkort beschikken over een bedrag van 40 miljoen dollar (75 miljoen gulden) aan leningen van de Wereldbank. De regering in Sofia zal het geld gebruiken voor de aankoop van vitale grondstoffen waaronder graan en olie. Daaraan bestaat in het land volgens de Wereldbank “een extreem tekort”.

Het bestuur van de Wereldbank stemde in met de kredietverstrekking nadat het parlement donderdag akkoord was gegaan met het regeringsbeleid dat een einde moet maken aan de huidige crisis. Daarin zijn onder meer een aantal afspaken met internationale financiële instellingen opgenomen zoals het Internationaal Monetair Fonds, zusterorganisatie van de Wereldbank.

Tot die afspraken behoort het instellen van een speciale valutacommissie die via stabilisatie van de koers van de Bulgaarse munteenheid de inflatie aan banden moet leggen. De oprichting van deze commissie is door diverse kredietinstellingen als voorwaarde verbonden aan financiële hulp.

Verder gaat Bulgarije zijn prijzen en handel liberaliseren, vooral in de landbouw. Daarbij is ook het volledige herstel van het partiuclier bezit van landbouwgrond voorzien. (KRF)