VARKENSPEST

Akzo Nobel en Bayer willen zo snel mogelijk onafhankelijk van elkaar met veldproeven beginnen om een vaccin tegen varkenspest uit te testen. Beide bedrijven hebben een vaccin op de plank liggen dat ook na inenting als zodanig te herkennen is. Zij lobbyen in Den Haag om een versnelling in de procedures te krijgen.