Schenkingen aan museum

DEN HAAG, 6 MEI. Het Nederlands Letterkundig Museum in Den Haag heeft recent van nabestaanden de nalatenschappen ontvangen van de dichter Hans Lodeizen (1924-1950) en van de auteur Albert Helman (1903-1996). Dat heeft het Letterkundig Museum bekendgemaakt.

De gift van de familie van Lodeizen bestaat uit handschriften van gedichten in verschillende stadia van voltooiing, manuscripten van proza, aantekeningen, typoscripten, dagboeken, brieven en foto's. Hans Lodeizen stierf op 26-jarige leeftijd aan leukemie. Een jaar later werd hem postuum de Jan-Campertprijs uitgereikt.

De nalatenschap van de op 10 juli vorig jaar overleden schrijver Albert Helman bestaat gedeeltelijk uit papieren die met zijn literaire loopbaan van doen hebben.

Daarnaast zijn er ook beleidstukken bij uit de tijd dat hij in Suriname minister van onderwijs was (1949-1951) en uit de periode daarna, waarin hij andere hoge en ambtelijke functies in de toenmalige kolonie bekleedde. (ANP)