DRUKKEN

Het artikel 'Een kwestie van drukken' (W&O, 12 april), dat gaat over de elektro-acupunctuur volgens Voll, zou ook getiteld kunnen zijn 'Het dilemma van een onderzoeker'.

Jaren geleden heeft dr. R. van Wijk contact met mij gezocht om een methode te vinden om aan te tonen, dat een homeopathisch middel effect heeft op het menselijk organisme en om dit meetbaar en zichtbaar te maken. De keuze viel op de elektro-acupunctuur volgens Voll. Door mij en Van Wijk zijn duizenden metingen verricht onder strenge wetenschappelijke voorwaarden. De resultaten waren zeer interessant:

1. Het homeopathisch middel geeft een reactie in het menselijk organisme (opdracht van VSM, Homeopathie).

2. De elektro-acupunctuur volgens Voll kon onder zogenoemde blinde condities het echte middel van een placebo onderscheiden en zelfs ook nog de bepaalde sterkte.

Dit onderzoek werd in 1993 gepubliceerd in het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde. Later werden er proeven gedaan met het variëren van de meetdruk; dit gaf een verschil in meetwaarde aan. Dit wordt echter in de praktijk niet gedaan en wordt gezien als een bewust verkeerd hanteren van het systeem.

Drs. E. Kastelijn zocht steun voor het wichelroedelopen bij de elektro-acupunctuur en publiceerde in het Tijdschrift Care. In een uitvoerig artikel in ditzelfde tijdschrift bestrijd ik deze mening. Hoogstwaarschijnlijk is dit de journalisten ontgaan.

Dr. R. van Wijk belandde met de positieve uitkomsten in een dilemma en spreekt zichzelf tegen. In de wetenschappelijke wereld wordt dit onderzoek hem niet in dank afgenomen. Het verdraaien van de feiten nu geeft meer soelaas voor toekomstig werk. Onder zijn leiding vindt nu een groot onderzoek plaats naar één van de basisprincipes van de homeopathie, voor een deel gefinancierd door VSM. Het lijkt positief uit te vallen, dit kan een nieuw dilemma worden.

Collega prof. R. Plaskerk dreigt met een nieuw onderzoek met een notaris er bij. Dit is ook een fenomeen in het alternatieve (additieve) circuit, uiteindelijk zien ze er toch van af. Een positief resultaat kan namelijk voor hen eerder slecht dan goed doen.