Nog geen extra geld Thuiszorg Rotterdam

DEN HAAG, 2 MEI. Staatssecretaris Terpstra (Volksgezondheid) is bereid serieus naar de financiële problemen van Thuiszorg Rotterdam te kijken. Wel moet organisatie het vermeende tekort beter toelichten dan tot nu toe het geval is. Dit is de uitkomst van het gesprek dat Terpstra vandaag had met de leiding van deze organisatie.

Gisteren had algemeen directeur J.S. Knipscheer van Thuiszorg Rotterdam minister Borst (Volksgezondheid) per brief aangekondigd dat zijn organisatie door bezuinigingen nieuwe aanvragen voor huishoudelijke hulp niet meer honoreert. Vanmorgen is afgesproken dat 'schrijnende gevallen' wel zullen worden geholpen.

Volgens Knipscheer zou zijn organisatie in 1997 zo'n elf miljoen gulden minder aan hulp kunnen besteden dan waarop zij op 1 januari had gerekend. Een deel van het tekort wordt veroorzaakt door de CAO voor het ziekenhuiswezen die in 1996 werd afgesloten en tot een stijging van de personeelskosten zou hebben geleid.

Daarnaast ging Thuiszorg Rotterdam er van uit dat geld, dat was gereserveerd voor thuiszorg die door nieuwe organisaties wordt verleend, daarvoor niet zou worden gebruikt, maar gewoon beschikbaar was voor Thuiszorg Rotterdam. Ook meent zij dat de administratie van de 'eigen bijdragen', die overigens door het Centraal administratiekantoor worden geïnd, haar enkele miljoenen guldens gaat kosten.

Het budget van Thuiszorg Rotterdam bedraagt ruim 160 miljoen gulden. Daarvoor krijgen er maandelijks zo'n tienduizend klanten thuiszorg. De opnamestop treft dit jaar volgens Knipscheer tussen de duizend en vijftienhonderd klanten. Door de maatregel zullen voornamelijk alpha-hulpen overbodig worden. In de brief verklaart hij dat er vooralsnog voor de 'gewone' verzorging en verpleging dit jaar “relatief en absoluut meer ruimte is gecreëerd”.

Knipscheer zegt dat het niet eerder mogelijk was om 'aan de bel te trekken' aangezien pas op 1 april duidelijk werd hoeveel geld er overbleef uit het startfonds voor nieuwe thuiszorgorganisaties. Knipscheer zegt een een bezuiniging van een of twee miljoen gulden te kunnen opvangen. “Een ingreep van elf miljoen gulden vergt echter ingrijpende maatregelen.”

In de brief aan Borst waarschuwt Knipscheer er voor dat zij er rekening mee moet houden dat door de voorziene reorganisatie van Thuiszorg Rotterdam veel geld aan wachtgelduitkeringen verloren gaat. Hij wijst er daarbij op dat dit deels het directe gevolg is van haar beleid waarbij de monopoliepositie van de reguliere thuiszorg is aangetast. Zo blijkt, schrijft Knipscheer, dat zijn organisatie bij de verzekeraars maar voor 60 procent van de thuiszorg aan net uit het ziekenhuis ontslagen patiënten, een contract kreeg.