Groningen wil harde aanpak van overlast

GRONINGEN, 2 MEI. In de stad Groningen zorgt een groep van 85 drugsverslaafden, dealers, alcoholverslaafden en mensen met psychische problemen regelmatig voor veel overlast. Tegen hen zal de komende zomer strenger worden opgetreden. De groep heeft een gemiddelde leeftijd van 37 jaar, ruim driekwart is van Nederlandse komaf. De groep is in sterke mate verantwoordelijk voor de gevoelens van onveiligheid onder de inwoners van Groningen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Intraval dat is gedaan in opdracht van de gemeente Groningen. Volgens onderzoeker B. Bieleman is de beschrijving van de groep die overlast veroorzaakt representatief voor andere middelgrote steden.

De problemen van deze mensen, die op straat rondhangen, ruzie maken, winkeldiefstallen en inbraken plegen en anderen bedreigen, houden volgens Bieleman meer verband met drugsgebruik dan gedacht. Van de 85 personen zijn twintig drugsdealer, 45 drugsgebruiker, tien alcoholist en tien hebben psychische problemen. De groep kent een vaste kern van dertig personen die bijna dagelijks op verschillende locaties in de stad voor overlast zorgt.

Anders dan vooraf verondersteld blijkt Groningen weinig aanzuigende werking te hebben op 'probleemfiguren' in andere steden of regio's. Ruim een derde van de onderzochte groep is geboren in Groningen en de overige wonen er gemiddeld al zeven jaar. Alleen dealers uit de Randstad trekken geregeld naar Groningen omdat zij hier een hogere prijs voor drugs kunnen krijgen.

Mensen die overlast veroorzaken krijgen deze zomer sneller een straatverbod opgelegd. Bij overtreding worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris en in hechtenis genomen. Volgens Bieleman is een snelle reactie van politie en justitie op crimineel gedrag en overlast bij deze groep het meest effectief. Maar dat geldt niet voor de groep met psychische problemen. Repressieve maatregelen worden door hen vaak niet begrepen.