Aandelen Bull zeer gewild

PARIJS, 2 MEI. De belangstelling voor de aandelen van de Franse computerfabrikant Bull is overweldigend. De inschrijving werd 21 keer overtekend.

Minister van Financiën Arthuis heeft het aanbod voor particulieren daarop verdubbeld en nog eens bijna 1,5 miljoen stukken op de markt gebracht. De Franse overheid wil haar belang in Bull terugbrengen van 30,5 naar 17 procent. De verkoop moet 600 miljoen frank (200 miljoen gulden) opbrengen. (AFP)