Woningmarkt moet vrij; Kabinet: eisen gemeente aan vestiging weg

DEN HAAG, 1 MEI. Woningzoekenden hoeven niet langer maatschappelijk of economisch gebonden te zijn aan de regio waar ze een huis zoeken. Het kabinet wil gemeenten verbieden vestigingseisen te stellen aan nieuwe gegadigden voor huur- of koopwoningen.

Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) en minister De Boer (Ruimtelijke Ordening) hebben daartoe een wijziging van de Huisvestingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel van de wijziging is mogelijk te maken dat iedereen kan wonen waar hij wil.

De meeste gemeenten schermen nu nog hun lokale woningmarkt af voor woningzoekenden van buiten de gemeente of regio. Met het voorstel van Tommel en De Boer kunnen alleen die gemeenten dit nog doen die zowel een tekort hebben aan goedkope woonruimte als in een gebied liggen dat de overheid 'open' wil houden.

De bewindslieden onderscheiden drie categorieën van dergelijke 'open ruimten'. Het gaat daarbij om gebieden tussen stadsgewesten, zoals de gebieden tussen Amsterdam en Haarlem en tussen Utrecht en Hilversum.

Ook kunnen gemeenten hun vestigingsbeleid blijven voeren als ze in door het rijk aangewezen groene ruimten liggen. Voorbeelden hiervan zijn het Groene Hart, het Centraal Veluws Natuurgebied en delen van de Noord- en Zuidhollandse duinstrook.

Hetzelfde geldt voor gebieden die door de provincie zijn aangewezen als groene ruimte. Als voorbeelden noemen De Boer en Tommel het Mergelland in Zuid-Limburg, de Eemsvallei en de Gelderse Vallei.

Het kabinet wil met de wetswijziging ook bereiken dat goedkopere woningen gemakkelijker beschikbaar komen voor mensen met lage inkomens. Gemeenten kunnen voortaan bij huizen tot 300.000 gulden de voorrang geven aan kopers die bijvoorbeeld elders een huurwoning achterlaten. Nu ligt dit maximum nog op 171.000 gulden.

Ook kan een gemeente voorrang geven aan bepaalde woningzoekenden als daarmee grote huisvestingsproblemen kunnen worden opgelost. Het gaat daarbij om huizen die gesloopt moeten worden omdat dijken worden verzwaard, of wegen moeten worden aangelegd.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt in een reactie dat het kabinet een “te enge interpretatie” geeft van de omstandigheden waaronder gemeenten voorrang kunnen geven aan bepaalde woningzoekenden. De VNG vindt dat grote delen van het platteland, waar nauwelijks kan worden gebouwd, door het kabinet zijn vergeten. Ook zouden de omstandigheden waaronder een gemeente aan woningzoekenden voorrang kan geven, verruimd moeten worden.