Winst Mega Limburg pakt fors hoger uit

Energie-distributeur Mega Limburg heeft vorig jaar een nettowinst behaald van 91,6 miljoen gulden. Dat is bijna een verdubbeling van het resultaat over 1995, toen de winst 47,4 miljoen gulden bedroeg. Het bedrijf schrijft de verbetering toe aan zowel incidentele als structurele factoren.

Door de lange winter van 1996 was er 17,4 procent meer afzet van aardgas vergeleken met het jaar daarvoor. Maar ook de resultaten uit deelnemingen zijn aanzienlijk hoger dan in '95, 25,2 miljoen tegen 14,7 miljoen gulden. De personeelskosten daalden met 6,9 procent en er werd 7,1 procent minder werk uitbesteed. Die maatregelen werden getroffen in het kader van een reorganisatie.