Dienstencentrum kerken in Utrecht

UTRECHT, 1 MEI. Het landelijk bureau van de drie Samen op Wegkerken komt zo goed als zeker op het terrein van het voormalig Militair Hospitaal in Utrecht.

De kosten vallen binnen de eisen die de gezamenlijke synode van de Nederlandse Hervormde, Gereformeerde en Evangelisch-Lutherse Kerken vorig jaar stelde, zo maakten de kerken vandaag bekend. De triosynode neemt op 30 mei een definitief besluit over de aankoop van het pand. De kosten zijn geraamd op bijna 4,5 miljoen gulden. Naar verwachting wordt het pand halverwege 1999 in gebruik genomen.