MBO moet lessen en stages uitbreiden

ROTTERDAM, 30 APRIL. De scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) moeten er snel voor zorgen dat hun scholieren jaarlijks minimaal 850 uur besteden aan lessen en stages. Zo niet, dan raken de scholieren hun studiefinanciering kwijt. Dat schrijft minister Ritzen (Onderwijs) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De norm van minimaal 850 klokuren wordt per 1 augustus 1997 toegepast bij het toekennen van studiefinanciering aan studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs.

Eind 1995 bleek dat twee derde van de scholen onder de norm zit. Die situatie is sindsdien niet verbeterd, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van de Inspectie van het onderwijs.

Ritzen noemt het zorgwekkend dat veel scholen kennelijk “een mager onderwijsprogramma” hebben. Hij dringt er bij de scholen op aan snel maatregelen te nemen. Hij denkt dat het mogelijk is de situatie tijdig te herstellen. Op 1 augustus 1997 moeten de MBO-opleidingen er hoe dan ook anders uitzien, omdat dan de nieuwe regels gelden van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Ook de Bve-Raad, die voor de MBO's opkomt, noemt de conclusies van de inspectie verontrustend.

Als een school niet snel genoeg ingrijpt, heeft dat voor het eerst gevolgen in het schooljaar 1998/99. Een scholier raakt dan voor de hele opleiding zijn studiebeurs kwijt, ook al voldoet slechts één jaar niet aan de norm.

In de opleidingen dienstverlening en gezondheidszorg is de situatie sinds 1995 verbeterd, schrijft Ritzen. In de sector techniek daalde de studielast juist, terwijl deze bij economie gelijk bleef.