Weelde bij Unilever-fonds; Pensioenfonds verdubbelt in '96 overschot

ROTTERDAM, 29 APRIL. Het pensioenfonds van de Nederlandse Unilever-bedrijven heeft zijn financiële overschot boven de pensioenverplichtingen vorig jaar dankzij de uitstekende beleggingsopbrengsten bijna verdubbeld tot meer dan 2,5 miljard gulden.

In 1996 is het verschil tussen de beleggingen en de pensioenverplichting voor huidige en toekomstige gepensioneerden met ongeveer een miljard gulden gegroeid tot 2,5 miljard gulden, zo blijkt uit het jaarverslag van Progress, de officiële naam van het pensioenfonds van de Nederlandse Unilever-bedrijven.

Bij het fonds, een van de grootste pensioenbeheerders van individuele Nederlandse concerns, zijn ruim 9.500 actieve werknemers aangesloten en nog eens ruim 10.000 gepensioneerden. De marktwaarde van de beleggingen van het pensioenfonds bedroeg eind vorig jaar 6,7 miljard, tegenover een voorziening voor pensioenverplichtingen van bijna 4,2 miljard gulden.

Het explosief stijgende financiële overschot is een gevolg van de hoge rendementen op beleggingen in aandelen van het fonds en het hoge percentage aandelenbeleggingen in het totale vermogen van het pensioenfonds. Op basis van de marktwaarde van de beleggingen had Progress vorig jaar bijna 51 procent van het vermogen in aandelen belegd. Het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds heeft ongeveer 30 procent in aandelen belegd. Vorig jaar maakte het Unilever-fonds op de aandelenbeleggingen een rendement van 34 procent.

Vorig jaar kondigde het fonds al een onderzoek aan naar de vraag wat zij met de financiële weelde moet doen, gezien “het grote verschil” tussen de marktwaarde van de beleggingen en de pensioenverplichtingen. De afgelopen jaren hoefden noch de werknemers noch de werkgever pensioenpremie te betalen. Ook dit jaar zijn deze twee groepen weer vrijgesteld van premiebetaling, zo meldt het jaarverslag.

Op langere termijn is het pensioenfonds van Unilever het Nederlandse pensioenfonds met het hoogste rendement. Over de afgelopen vijf jaar boekte Progress een beleggingsopbrengst (gemeten naar marktwaarde van de beleggingen) van 13,6 procent tegenover 11,4 procent bij het doorsnee Nederlandse pensioenfonds, zoals dat wordt becijferd door de adviesfirma WM Company. Vorig jaar was het rendement van Progress 20,6 procent tegenover een rendement van het doorsnee pensioenfonds van 15,2 procent.