Verbod op boringen in Waddenzee

LEEUWARDEN, 29 APRIL. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) mag voorlopig geen proefboringen naar aardgas uitvoeren in het noordelijk deel van de Waddenzee. De bestuursrechter in Leeuwarden heeft de vergunning die het ministerie van Economische Zaken de oliemaatschappij had verleend, ingetrokken.

Mocht de meervoudige kamer in de lopende bodemprocedure tot een ander oordeel komen, dan mag pas zes weken na die uitspraak met boren worden begonnen. De NAM houdt rekening met een uitstel van een jaar.

De Waddenvereniging en negen andere milieu- en natuurorganisaties hadden beroep ingesteld tegen de verleende vergunningen. Het is de tweede keer dat de rechter de minister terugfluit. In mei werd een eerste vergunning voor proefboringen in het noordelijk Waddengebied eveneens geschorst.

Economische Zaken scherpte de eisen vervolgens aan en verleende een nieuwe vergunning. De milieuorganisaties vinden proefboren naar aardgas in een natuurgebied onverantwoord, omdat zowel het affakkelen van gas als het vervoer van materiaal per helikopter en boten de fauna verstoort, de horizon vervuilt en de kans op calamiteiten vergroot.

Volgens de rechter zijn ingrepen in het noordelijk Waddengebied alleen toegestaan als ze een zwaar maatschappelijk belang dienen. De minister heeft dat onvoldoende kunnen aantonen en er ook geen onderzoek naar verricht. Hij heeft volgens de rechter niet duidelijk gemaakt waarom juist op dit moment tot exploratie van het Waddengas moet worden overgegaan.

De rechter verwerpt het argument dat een tijdelijke ingreep een natuurgebied niet aantast. Hij vindt dat ook een tijdelijke aantasting in strijd is met het Structuurschema Groene Ruimte. De minister heeft hiervoor een “onjuiste maatstaf” gehanteerd. De rechter twijfelt aan de kwaliteit van de milieu-effectrapportage. De minister had die niet mogen aanvaarden en daarop zijn besluit tot vergunningverlenen mogen baseren, aldus de rechter.

Pagina 2: Rechter: belang van boren niet aangetoond

De eerste boring in het Pinkegat stond overmorgen op het programma. In het Waddengebied bevindt zich een aardgasvoorraad van ongeveer 200 miljard kubieke meter, met een waarde van tussen de 15 en 20 miljard gulden. De NAM is bijzonder teleurgesteld door de uitspraak. Woordvoerder F. Duut verklaart dat de gaswinning in het Waddengebied, die vanaf 1985 plaatsvindt bij onder meer Zuidwal, ten oosten van Ameland en bij Blija, bewijst dat het milieu geen schade oploopt. “Het frustrerende is dat de Waddenvereniging dit ook weet. Maar men is bang om objectief te zijn. We hebben in vijftig jaar meer dan 2000 putten geboord in Nederland, maar als dat in de buurt van de Waddenzee gebeurt, is er plotseling een bedreiging voor het milieu.” Duut betoogt dat een proefboring een betrekkelijk simpele ingreep is, die veilig en zonder verstoring kan plaatshebben. “We hebben afgelopen herfst nog onder de kust van Ameland geboord en op die plaats is het schoon. Vogels landen zelfs op de booreilanden.” De Waddenvereniging is opgetogen over de uitspraak. Ze stelt dat gaswinning in het waddengebied nu hoogst onzeker wordt. “Deze overwinning had niet groter kunnen zijn”, reageert woordvoerder P. de Cock. “We hebben op alle inhoudelijke punten gelijk gekregen.” Vooral het feit dat de rechter een zwaarwegend maatschappelijk belang van boren niet aangetoond vindt, stemt de milieuorganisatie hoopvol. “Wij zeggen: wat in het Wad zit, verzuurt niet. Je moet de natuur niet overhoop halen voor kortstondig financieel gewin.” De Waddenvereniging is van mening dat de concessies nog snel verleend worden, voordat de gasmarkt geliberaliseerd wordt en de prijzen kelderen. De milieuorganisatie dient voor 5 mei een schorsingsverzoek in voor de afgegeven vergunningen voor de zes geplande proefboringen in de Waddenzee zelf.