Hercules

Wij lezen en horen dezer dagen veel over de mogelijke fouten en tekortkomingen van o.a. de militaire en burger brandweerkorpsen na de ramp met het Hercules-vliegtuig.

Maar niemand heeft het over het feit dat de leden van een muziekkorps waarop men zo trots was (!) niet een vervoer per passagiersvliegtuig waardig werden geacht, maar als 'stukgoed' in een vrachtvliegtuig werden geladen, dat niet eens van binnenuit kon worden geopend. Dáár is m.i. de eerste en belangrijkste fout gemaakt.