Correcties & Aanvullingen

Mensenrechten China

In het artikel 'Duitsers verbolgen over Van Mierlo's China-standpunt' (in de krant van maandag 21 april, pagina 5) werd gemeld dat minister Van Mierlo bij de EU-lidstaten 'geen meerderheid' kon vinden voor het indienen van een resolutie waarin het mensenrechtenbeleid van China werd veroordeeld. In plaats van 'geen meerderheid' dient gelezen te worden: 'geen consensus'.

Alexander de Grote

In een bericht over de vondst van een Romeinse villa in Engeland (in de krant van zaterdag 26 april, pagina 11) stond dat deze dateerde uit de tijd van Alexander de Grote. Dat moest zijn Constantijn de Grote (306-337 na Chr.).