Goede bedoelingen

De goede bedoelingen stonden buiten kijf. De 'herprofilering' van het Museumplein in Amsterdam-zuid, waardoor de Museumstraat onder meer blijvend voor alle verkeer werd afgesloten, mocht van de stadsdeelraad er niet toe leiden dat automobilisten kris kras door de buurt zouden gaan rijden om toch snel de Stadhouderskade te bereiken. Oplossing: een dam tegen sluiproutes opwerpen en wegversperringen aanbrengen.

Dat gebeurde in de letterlijke zin des woords in de bocht van de Johannes Vermeerstraat en de Ruysdaelstraat. Buurtbewoners geloofden hun ogen niet. Eerst werden er gaten in het wegdek geboord en eind vorige week werd een heuse versperring opgetrokken. Zo werd het automobilisten onmogelijk gemaakt om bij de Ruysdaelstraat linksaf te slaan en naar de Hobbemakade te rijden om zo de Stadhouderskade te bereiken. In de nieuwe situatie moesten zij rechtsaf, richting Van Baerlestraat en maar verder zien.

De bijna ongelukken die door de wegversperring ontstonden, deden de gasten op het terras van het aanpalende café Loetje verbleken. Buurtbewoonster E. Bremer (“met één e, ik ben van de arme tak”) sloeg alarm en anderen deden hetzelfde. De wegversperring werd kort daarop weggehaald, maar nog steeds ontsieren gaten het wegdek. Het is duidelijk dat aan dit gedeelte van Amsterdam de Europese top voorbij gaat, anders zouden de herstelwerkzaamheden wèl voortvarend zijn aangepakt.

Enige tijd geleden is, ook als uitvloeisel van goede bedoelingen, een gele stenen rand langs de trambaan in de Ruysdaelstraat bevestigd om te voorkomen dat automobilisten over de trambaan toch linksaf slaan richting Hobbemakkade. Maar automobilisten die aan de oneven kant van de straat wonen, moeten nu kilometers omrijden om hun auto te bestemder plekke te kunnen parkeren. Hoewel Amsterdamse is Bremer van nature geen kankeraar. Maar de verkeersremmende maatregelen die nu in de buurt genomen worden, zijn absurd, vindt ze. “En gevaarlijk, dat is nog het ergste.”

H.R. de Jonge, eigenaar van een gitaarzaak in de Ruysdaelstraat, zijn de maatregelen ook in het verkeerde keelgat geschoten. Hij heeft er weliswaar begrip voor dat het stadsdeel sluiproutes in de buurt zoveel mogelijk wil tegengaan, maar als kleine zelfstandige wil hij de straat het liefst openhouden voor alle verkeer. Hij kan zijn klanten die van buiten Amsterdam komen nauwelijks meer uitleggen hoe zij zijn zaak het beste kunnen bereiken. Het stadsdeel had wel kaartjes beschikbaar, maar die waren volgens hem zo onduidelijk dat hij er nu maar zelf één gaat ontwerpen en rondsturen.

Vóór de goede bedoelingen werden geëffectueerd, kampte de straat nauwelijks met verkeersproblemen. “Het is toch te gek dat dat nu wel het geval is. Ik rijd zelf op de fiets, maar door die gele rand ben ik bang geworden. Je kunt geen kant uit wanneer je naar de overkant wilt en er van de andere kant een tram aankomt”, zegt De Jonge.

De werkzaamheden aan het Museumplein zullen eind 1998 gereed zijn. De situatie in de Ruysdaelstraat zal gehandhaafd blijven. Bewoners vrezen dat er eerst een dode moet vallen, wil de stadsdeelraad van Amsterdam-zuid zich nader bezinnen op de gevolgen van deze 'verkeersremmende maatregelen'.