Zoon van De Vilder ontvangt geen erfenis

AMSTERDAM, 26 APRIL. R. de Vilder, in leven voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophandel, heeft zijn zoon R. de Vilder jr. voor zijn dood onterfd.

De zoon heeft bovendien op 4 april, een dag na het overlijden van zijn vader, afstand gedaan van de zogenoemde legitieme portie, waarop ieder kind recht heeft bij erfenissen. De familie zou zo beslaglegging op de nalatenschap willen voorkomen door de Amsterdamse zakenmannen W. Laverman en J. van Buuren.

Dit heeft de Amsterdamse advocaat E.J. Henrichs gisteren verklaard. Laverman en Van Buuren, die een vordering hebben van ruim tien miljoen gulden op De Vilder jr., hebben de advocaat verzocht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de beslissing van De Vilder jr.

Laverman en Van Buuren vertrouwden in 1987 elf miljoen gulden toe aan De Vilder jr. in de verwachting dat hij het geld voor hen zou beleggen. Hij besteedde de miljoenen echter aan de aankoop van auto's, kunstwerken en een huis. Laverman en Van Buuren stapten vervolgens naar de rechter, die De Vilder jr. veroordeelde tot twee jaar gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk en terugbetaling van zeven miljoen gulden.

De Vilder jr. wist al voor de rechtszaak drie miljoen gulden terug te betalen. Het resterende bedrag is door rente inmiddels opgelopen tot tusssen de tien en twaalf miljoen gulden.

De zakenlieden pogen dit geld al jaren terug te krijgen en meenden na het overlijden van De Vilder sr. een deel te zullen krijgen. De hoogst zeldzame beslissing van junior om afstand te doen van zijn erfdeel bleek echter een streep door de rekening.