W.A. Fransen

Op 68-jarige leeftijd is deze week in zijn woonplaats Den Haag W.A. Fransen overleden. Fransen was één van de voormannen van de patiëntenbeweging in Nederland. Fransen was onder meer bestuursadviseur van de Gehandicaptenraad, actief lid van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) en lid van de Ziekenfondsraad.