Transitoverkeer

In het op zichzelf uitstekende artikel van W. Weyand (NRC Handelsblad, 22 april) staat een storende fout. “Tevens is nu te begrijpen waarom president Bouw van Schiphol het belang van het transitoverkeer zo benadrukt”.

Dit is fout: de heer P. Bouw is president van de KLM, de heer Smits is president van de luchthaven Schiphol. (Twee bedrijven die vaak verward of verwisseld worden, met een niet zo innige relatie). Òf dient er gelezen te worden in plaats 'van Schiphol' 'van de KLM'; dan is dat goed. Ik denk dat beide heren wellicht het belang van het transitoverkeer willen benadrukken. Met andere woorden wat bedoelt Weyand?!