Stekelenburg wordt nieuwe burgemeester van Tilburg

DEN HAAG, 26 APRIL. J. Stekelenburg (55), voorzitter van de FNV, wordt de nieuwe burgemeester van Tilburg. Het kabinet heeft gistermiddag tijdens de wekelijkse ministerraad besloten Stekelenburg voor die functie voor te dragen bij de koningin.

Het CDA heeft zwaar teleurgesteld gereageerd op de keuze voor Stekelenburg. De christen-democraten hadden het Tweede-Kamerlid en oud-staatssecretaris Y. van Rooy naar voren geschoven als opvolger voor de huidige burgemeester Brokx (CDA). Zowel Stekelenburg - PvdA - als Van Rooy werd benoembaar geacht door de vertrouwenscommissie van de Tilburgse gemeenteraad, al had deze een lichte voorkeur voor Stekelenburg.

“Er was nu een vrouw beschikbaar met uitstekende kwaliteiten en ruime politieke ervaring”, was de eerste reactie van CDA-leider De Hoop Scheffer. “Het emancipatiebeleid van dit kabinet is een wassen neus.”

Premier Kok vond dat “nogal grote woorden”, zei hij gisteravond. “Toen het CDA gelegenheid had een vrouw voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer naar voren te schuiven, had het kennelijk eigen redenen dat niet te doen.” Kok noemde Stekelenburg “gewoon de beste kandidaat voor Tilburg. Zo simpel is het.” Partijpolitieke belangen speelden volgens hem geen rol van betekenis. Kok toonde zich gisteravond geërgerd dat er “door de vertrouwenscommissie enorm is gelekt” over de benoemingsprocedure. Hij zal echter geen rijksrecherche-onderzoek laten instellen naar de lekken.

Volgens goedingelichte bronnen in en rond het kabinet hechtte Kok zeer sterk aan de benoeming van Stekelenburg. De premier zou zelfs hebben gedreigd helemaal geen partijpolitieke afspraken meer te maken over de verdeling van belangrijke burgemeestersposten, als hij zijn zin niet zou krijgen. Kok vond het gevaar van gezichtsverlies voor zijn partij en voor Stekelenburg, die zijn kandidatuur al publiek had gemaakt, te groot.

Pag.2: 'Te veel PvdA- burgemeesters'

De premier ontkende gisteravond dat zijn persoonlijke band als oud-FNV'er met Stekelenburg een rol zou hebben gespeeld. “Het verleden heeft bewezen dat onze opvattingen nogal eens uiteen liepen. Vriendjespolitiek is helemaal niet aan de orde”, aldus Kok.

Volgens ingewijden stond in de discussie over Tilburg de premier tegenover minister Dijkstal. De laatste is als bewindsman van binnenlandse zaken verantwoordelijk voor burgemeestersbenoemingen. Dijkstal en andere niet-PvdA-bewindslieden vonden dat de PvdA met de benoeming van Stekelenburg teveel burgemeestersposten in grote steden in handen zou krijgen. Grote'Pvda-steden' zijn nu onder meer Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Nijmegen en Tilburg. Kok wees er gisteravond op dat het CDA wellicht onderbedeeld is wat betreft grote steden, maar dat dit beeld verandert als ook middelgrote steden en kleinere plaatsen bij de beoordeling worden betrokken.

Minister Dijkstal steunde ook de kandidatuur van Van Rooy wegens het voorkeursbeleid van het kabinet voor vrouwen. Overigens wijkt de minister daar soms van af. Bij de benoeming van de Haagse burgemeester bijvoorbeeld liet de minister 'zijn' vrouwelijke kandidaat, Van Mondfrans, vallen voor Deetman.

Het vasthouden van Kok aan de kandidatuur van zijn partijgenoot zorgde de afgelopen week voor irritaties in de ministerraad. “Het is voor de tweede keer in één week tijd dat Kok als partijpoliticus optreedt in plaats van als minister-president”, zegt één van de betrokken bewindslieden. Vorige week verraste Kok zijn coalitiegenoten met zijn partijpolitiek gekleurde suggestie om de winst op opties op aandelen voor topondernemers te gaan belasten.

Een andere factor die de doorslag gaf bij de benoeming van Stekelenburg was dat Kok de D66-bewindslieden aan zijn kant kreeg. Hoewel D66 een eigen kandidaat had voor Tilburg - oud-partijvoorzitter W. Vrijhoef - had die een minder goede indruk gemaakt op de Tilburgse vertrouwenscommissie dan Stekelenburg en Van Rooy. Nu D66 de PvdA haar zin heeft gegeven, is de verwachting dat D66 een claim kan leggen op Delft of Hilversum, waar burgemeestersposten vacant komen.