Boy Trip

Onlangs las ik op de Achterpagina een stukje van een voormalig beleidsmedewerker van de onlangs overleden oud-minister voor Wetenschappen, Boy Trip.

In dit stuk werd de draak gestoken met Europese samenwerkingsprojecten. Nu heb ik aan een van die projecten gewerkt als technisch-projectleider en ik kan u verzekeren dat deze projecten zeer zinvol waren. Zo heeft het bedrijf waar ik toen werkzaam was zijn plaats in de markt aanzienlijk kunnen verbeteren en is nu een van de toonaangevende bedrijven in zijn sector op wereldniveau op het gebied van reparatie van gasturbine-onderdelen. De netwerken die voortkwamen uit deze projecten wekten de jaloezie op van de landen die hier toen nog niet deel van de EG uitmaakten. Uit deze projecten is ook een toonaangevende conferentie ontstaan die eens in de vier jaar in Luik wordt gehouden. De enige andere vergelijkbare wordt eens in de vier jaar in de VS gehouden. Voorwaar geen slecht resultaat, vooral in het licht van de sfeertekening van de schrijver van het stuk over de ambtelijke voorbereiding.