Ramsj

Adriaan Venema: Het dilemma. Paperback, Arbeiderspers 1994, van ƒ 29,90 voor ƒ 14,90. De Slegte.

Het verhaal is bekend: eind 1993 pleegde de productieve schrijver en journalist Adriaan Venema zelfmoord, op een van te voren vastgelegde en in kleine kring bekende datum. In dit boek schrijft hij eerst over zijn levenslange obsessie: de Tweede Wereldoorlog. Daarna geeft hij de ervaringen, gevoelens en overwegingen die hem ertoe brachten zichzelf het leven te benemen. Besluit met een vraaggesprek met Ischa Meijer, dat daags na Venema's dood in Het Parool werd afgedrukt.