'Geen eind aan dialoog EU met Iran'

DEN HAAG, 25 APRIL. De Europese Unie mag haar “kritische dialoog” met Iran dan voorlopig hebben opgeschort, op lange duur is er daarvoor geen alternatief om de situatie in dat land te verbeteren. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken), die dit gisteren in de Tweede Kamer zei, verwacht dan ook dat de EU-ministerraad volgende week dinsdag in Luxemburg niet tot een beëindiging van alle contacten met Iran zal besluiten.

“Er komt geen eind aan de status van de kritische dialoog, alleen zijn er voorlopig geen bijeenkomsten met Iran”, aldus Van Mierlo.

De verhouding van de Unie tot het fundamentalistisch-islamitische bewind in Iran staat volgende week op de agenda van de tweedaagse ministerraad in Luxemburg. Na het recente vonnis van een Berlijnse rechter in het zogenoemde 'Mykonos-proces', waarin bewezen werd geacht dat de moorden in 1992 op vier Iraanse Koerden in opdracht van het Iraanse leiderschap waren gepleegd, hebben de EU-leden hun ambassadeurs uit Teheran teruggeroepen. Van Mierlo verwacht dat die ambassadeurs op termijn weer naar Iran zullen gaan. Wèl ziet hij een verkleining van de personeelsstaven van de ambassades in Teheran als een denkbare stap, onder meer door het terugtrekken van militaire attachés.

Op vragen van de PvdA'er Van Traa en de D66'er Van den Bos of niet tenminste de term 'kritische dialoog' kan worden vervangen (Van Traa: “je hebt geen dialoog met mensen die op je laten schieten”) antwoordde de minister dat hij “de verontwaardiging begrijpt”. Volgens hem erkennen echter zelfs de VS dat het mijden van contacten met Teheran geen resultaat heeft en zelfs averechts kan werken. Zonder met zoveel woorden te spreken over de mogelijke levering aan Teheran van Russische kernwapentechnologie zei Van Mierlo dat er door die Amerikaanse houding “op sommige gebieden een toenadering tussen Iran en Rusland kan ontstaan, waarbij het Westen geen belang heeft”. De Verenigde Staten hebben twee jaar geleden een economisch embargo tegen Iran afgekondigd. Een speciale Amerikaanse afgezant heeft begin deze week door Europa rondgereisd om te proberen de EU dienaangaande meer aan Washingtons zijde te krijgen.