D.G. Eustace, drs. G.A. Posthumus en mr. W.F.C. Stevens

D.G. Eustace, drs. G.A. Posthumus en mr. W.F.C. Stevens zijn voorgedragen om per 15 mei toe te treden tot de raad van commissarissen van Aegon.

De huidige commissarissen dr. A. Leysen en mr. W. Scholten zullen aftreden in verband met het bereiken van de daartoe gestelde leeftijdsgrens. Eustace is vice-voorzitter van Philips Electronics. Posthumus is lid van de Raad van State. Stevens is senior partner bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie en lid van de Eerste Kamer.