'Te uitbundige groei Nederlandse economie'

WASHINGTON, 23 APRIL. De Nederlandse regering dient maatregelen te nemen om de uitbundige groei van de binnenlandse vraag in te perken. Dit advies geeft het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in de vandaag gepresenteerde World Economic Outlook.

Begin deze maand lekte al het landenrapport van het IMF over Nederland uit, waarin wordt gewaarschuwd voor oververhitting van de Nederlandse economie. Tegelijkertijd werden in dit rapport de Nederlandse prestaties geprezen.

In de World Economic Outlook is slechts een korte passage aan Nederland gewijd. “Actie kan nodig zijn om de betrekkelijk uitbundige binnenlandse vraag in te dammen,” zo heet het in het rapport. Dezelfde waarschuwing wordt in één adem ook gegeven aan Denemarken.

Volgens het rapport komt een renteverhoging niet in aanmerking, omdat Duitsland op juiste gronden een soepel monetair beleid voert. Het Nederlandse monetaire beleid is door de koppeling van de gulden aan de D-mark nauw aan het Duitse beleid verbonden. Volgens het IMF zouden de maatregelen daarom moeten worden gezocht in het begrotingsbeleid. In de World Economic Outlook wordt dit niet verder gespecificeerd. Te denken valt aan zowel vermindering van overheidsuitgaven of enigerlei vorm van belastingverhoging. Beide maatregelen zouden leiden tot vermindering van de binnenlandse vraag.

Het IMF voorspelt voor de Nederlandse economie dit jaar een groei van 3,0 procent. Het Centraal Planbureau (CPB) kwam begin deze maand tot eenzelfde prognose. Voor volgend jaar is het IMF iets minder optimistisch met een voorspelling van 2,9 procent, tegen 3,25 procent van het CPB.

Het IMF ziet de inflatie in Nederland dit jaar oplopen van 2,1 tot 2,7 procent. Volgend jaar zou de inflatie volgens het IMF iets terugzakken tot 2,5 procent. De werkloosheid in Nederland zal dit jaar dalen van 7,6 naar 7,1 procent en volgend jaar naar 6,3 procent.