LANDBOUW

De Europese Unie krijgt begin volgende eeuw te maken met grote overschotten aan rundvlees en granen. Dat verwacht de Europese Commissie in Brussel. Volgens EU-commissaris Fischler zijn productiebeperkende maatregelen nodig om het ontstaan van een nieuwe graan- en vleesberg te voorkomen. Met name voor de akkerbouw en de rundvleeshouderij zijn de perspectieven somber. De vraag neemt af door dalende consumptie.